Chrysovalantou E. Xirouchaki The Annual Scientific Meeting of the Australian Diabetes Society and the Australian Diabetes Educators Association 2013